Baroul Dolj - REUNIUNE între avocaţi definitivi şi persoane care au promovat examenul de admitere în profesie

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

NR.1732/20.10.2011

BAROUL DOLJ ORGANIZEAZĂ O

REUNIUNE

ÎNTRE AVOCAŢI DEFINITIVI ŞI PERSOANE CARE AU PROMOVAT

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIE ŞI AU DOBÂNDIT CALITATEA DE AVOCAT

 

Baroul Dolj organizează la sediul său în ziua de 8 decembrie 2011, începând cu ora 14, o REUNIUNE între avocaţi definitivi care doresc să angajeze avocaţi stagiari şi persoane care au promovat examenul de admitere în profesie, dobândind astfel calitatea de avocat, dar care nu s-au înscris până cum pe tabloul avocaţilor stagiari.

 

Acest proiect îşi propune să intensifice dialogul din interiorul profesiei şi al Baroului Dolj, oferindu-le astfel participanţilor cadrul în care pot comunica direct şi informal în legătură cu realităţile profesiei.

 

Avocaţii care doresc să participe la Reuniunea din 8 decembrie 2011 se pot înscrie la Secretariatul Baroului Dolj direct sau prin email la office@barouldolj.ro

 

        Prof.univ.dr.

      Ion Turculeanu

            Avocat

   Decanul Baroului Dolj