Baroul Dolj solicită modificarea legislaţiei profesiei de avocat

Baroul Dolj, cu sediul în Craiova, bld.Carol I, bl.17 D Mezanin, jud.Dolj, reprezentat prin av. Lucian Bernd Săuleanu - Decan, având în vedere Hotărârea nr. 279/13.09.2018 a Consiliului Baroului, reprezentat în cadrul Consiliului U.N.B.R. prin Avocat Ion Turculeanu, Avocat Bianca Predescu, Avocat Lucian Bernd Săuleanu, vă solicităm respectuos introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului U.N.B.R. din luna decembrie 2018, a propunerilor de modificare a prevederilor legale (lege și statut) care stabilesc modalitatea de alegere a membrilor Consiliului U.N.B.R..

            Propunerile respective au fost formulate de Baroul Cluj și, respectiv, Baroul Timiș și au fost transmise în ședința de la Alba-Iulia și, respectiv, Iași, Comisiei care lucrează propunerile de modificare a dispozițiilor legale.

            În acest sens, având în vedere dispozițiile art. 63 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit cărora congresul avocaţilor adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R., precum și dispozițiile art. 65 lit. a) și c) din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit cărora Consiliul U.N.B.R. este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigură activitatea permanentă a U.N.B.R., rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocaţilor, cu excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusivă a Congresului avocaţilor, vă solicităm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu din luna decembrie 2018 proiectul de modificare propus, însoțit de Raportul Comisiei care lucrează propunerile de modificare a dispozițiilor legale, dacă acesta există.

            În ipoteza în care nu există un asemenea Raport, vă solicităm dezbaterea propunerii în ședința de Consiliu, în vederea adoptării unei hotărâri, care ulterior să fie prezentată Congresului Avocaților (în ceea ce privește Statutul Profesiei de Avocat) și, respectiv, autorității legislative (în ceea ce privește Legea nr. 51/1995), sens în care ataşăm propunerile concrete de modificare.

        

 14.09.2018

 

 Av.Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj