Baroul Dolj sustine Proiectul propus de Baroul Cluj privind modificarea Legii nr.51/1995 si a Statutului profesiei de avocat

            Consiliul Baroului Dolj, în cadrul şedinţei din data de 09.08.2018, cu unanimitate de voturi a aprobat susţinerea Proiectului Baroului Cluj de modificare a Legii nr.51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat şi includerea acestuia pe Ordinea de zi a şedinţei Comisiei Permanente şi a Consiliului U.N.B.R. din 23-25 august 2018, care se va desfăşura la Iaşi.

            Consiliul Baroului Dolj a apreciat ca fiind necesare şi oportune modificările privitoare la modalitatea de alegere a reprezentanţilor barourilor în Consiliile U.N.B.R., anume de a fi făcută de către Adunarea generală a fiecărui barou în parte, iar nu de Congresul Avocaţilor, precum şi cu privire la modificarea normei de reprezentare, respectiv 2 reprezentanţi pentru barourile care au până la 1000 de avocaţi şi 3 reprezentanţi pentru barourile care au peste 1000 de avocaţi şi câte 1 reprezentant pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.

 

 

 

Av.Lucian-Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj