Baroul Dolj - Ziua Avocatului Român, 23 iunie 2012 - Personalităţi ale Baroului Dolj, I.B.Georgescu - Beyon

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

PERSONALITĂȚI ALE BAROULUI DOLJ

I.B. GEORGESCU - BEYON

DECAN AL BAROULUI DOLJ 1939 - 1945

 

Ziua Avocatului Român, 23 iunie 2012

 

PROGRAM - Sâmbătă, 23.06.2012

Ora 11 Baroul Dolj

Craiova, Bdul.Carol I, Nr.1, Bl.17D mezanin

 

* Cuvânt de deschidere al Decanului Baroului Dolj

Ion Turculeanu, Prof.univ.dr. Avocat

 

* Comunicări

Ion Pătrașcu, Prof. Dr.

I.B.Georgescu - O personalitate marcantă a culturii craiovene

 

Bianca Predescu, Prof. univ. dr. avocat, Membru în Consiliul Baroului Dolj

I.B.Georgescu - Avocatul și primarul

 

Toma Rădulescu, Dr. , Şef secţie Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei

I.B.Georgescu - Istoric și om politic

 

Ion Șt. Diaconu, Avocat Baroul Dolj

I.B. Georgescu - Necunoscutul de lângă noi

 

Ilie Gheorghe - Teatrul Național Craiova

Recital

 

* Cocktail

Colegi activi şi pensionari, presa, invitaţi, justiţie, personalităţi

 

Mai multe detalii pe www.barouldolj.ro