Baroul Dolj - Ziua Avocatului Român, 24 iunie 2011 - Personalităţi ale Baroului Dolj, Anghel Betolian

Personalitati ale Baroului Dolj - Anghel Betolian vs.jpgUniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

Personalităţi ale Baroului Dolj

ANGHEL BETOLIAN

Decan al Baroului Dolj 1895-1909

 

ZIUA AVOCATULUI ROMÂN 

 

PROGRAM

Vineri, 24 iunie 2011

Ora 18.00 Casa Universitarilor (Craiova, Str.Unirii, Nr.57)

 

* Cuvânt de deschidere al Decanului Baroului Dolj, Prof. univ. dr. Avocat Ion Turculeanu

 

* Comunicări

Cezar Avram, Prof. univ. dr.

Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române

Anghel Betolian în Revista craioveană "Arhivele Olteniei"

 

Toma Rădulescu, Dr.

Şef secţie Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei

Anghel Betolian şi Epoca sa

 

Bianca Predescu,Prof.univ.dr.avocat

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Craiova

Membru în Consiliul Baroului Dolj

Anghel Betolian - Avocatul, Mentorul, Decanul

 

Ilie Gheorghe

Recital din creaţia lui Eminescu, Caragiale, Sorescu

 

* Cocktail

Colegi activi şi pensionari, presa, invitaţi, justiţie, personalităţi

  

Mai multe detalii pe www.barouldolj.ro