Calendarul desfăşurării şedinţelor CP a U.N.B.R., Consiliului U.N.B.R., a lucrărilor Congresului avocaţilor cât şi a examenelor de primire în profesie şi de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în cursul anului 2010

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 710

12 decembrie 2009

 

În conformitate cu dispoziţiilor art. 62 alin. (4), art. 63 lit. h), art. 66 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea), art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, art. 24 lit. f), art. 25 şi art. 32 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. (aprobat prin Hotărârea nr. 294/15.12.2007),

luând act de propunerea Comisiei Permanentă a U.N.B.R. din şedinţa din 11 decembrie 2009 privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliului U.N.B.R., a lucrărilor Congresului avocaţilor cât şi a examenelor de primire în profesie şi de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în cursul anului 2010,

         

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. - Se aprobă propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliului U.N.B.R., a lucrărilor Congresului avocaţilor cât şi a examenelor de primire în profesie şi de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în cursul anului 2010, după cum urmează: 

 

1.               

22 - 23 ianuarie 2010

Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

2.              

17 - 21 februarie 2010

Examen pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv

3.              

24 - 25 februarie 2010

Examen de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

4.               

24 - 28 februarie 2010

Examen de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

5.              

19 martie 2010

Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

6.             

20 - 21 martie 2010

Şedinţa Consiliului U.N.B.R.

7.              

14 - 15 iunie 2010

Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

8.             

16 iunie 2010

Şedinţa Consiliului U.N.B.R.

9.            

17 - 18 iunie 2010

Congresul avocaţilor

10.     

03 - 04 septembrie 2010

Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

11.     

15 - 19 septembrie 2010

Examen de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

12.     

17 - 21 noiembrie 2010

Examen pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv şi Examen de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.

13.      

10 decembrie 2010

Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

14.      

11 - 12 decembrie 2010

Şedinţa Consiliului U.N.B.R.

 

  

Art. 2 - Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-urile www.unbr.ro şi se comunică I.N.P.P.A., C.A.A. şi tuturor barourilor.

 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA