Cardul CCBE de identitate pentru avocatii definitivi din Baroul Dolj

 

COMUNICAT

Cardul CCBE de identitate pentru avocații definitivi din Baroul Dolj

 

Conform Hotărârii nr. 852/14.12.2013 a Consiliului U.N.B.R. de modificare a statutului, avocaţii definitivi se legitimează, în toate cazurile, cu un card prevăzut cu cip de proximitate, conform modelului prevăzut în contractul de licenţă încheiat între U.N.B.R. şi Consiliul Barourilor Europene (în continuare C.C.B.E.).

 

Baroul Dolj este implicat în derularea unui Proiect-pilot pentru tipărirea și distribuirea cardurilor de identitate profesională tip CCBE, carduri ce vor deveni, pentru barourile din Proiectul-pilot, document de identitate profesională al avocaţilor definitivi, acestea fiind emise de către Uniunea Națională a Barourilor din România.

 

Începând cu ziua de vineri, 10 ianuarie 2014, un număr de 433 de avocați definitivi pot ridica de la secretariatul baroului cardul de identitate profesională tip CCBE pentru avocații definitivi. Cardul CCBE înlocuiește cardul eliberat până în prezent pentru avocații definitivi de Baroul Dolj. În ceea ce privește avocații stagiari, aceștia vor primi carduri în format clasic pentru anul 2014.

 

Cardurile de identitate pentru avocații definitivi eliberate deja de Baroul Dolj își încetează valabilitatea la data de 31 ianuarie 2014. De la data de 10 ianuarie 2014 nu vor mai fi eliberate cardurile clasice de identitate pentru avocații definitivi.

 

Cardul conține informații profesionale în format digital și se emite pentru o perioadă de valabilitate de 5 (cinci) ani de la data menționată pe acesta ca fiind data emiterii cardului. Anual, pe fiecare card, se va aplica viza anuală sub forma unui timbru holografic, care confirmă titularului dreptul de exercitare a profesiei de avocat în anul respectiv, astfel cum acesta este reflectat în tabloul avocaților.

 

Pentru prima fază a proiectului, Baroul Dolj poate distribui un număr de 433 de carduri CCBE care au fost preluate de la UNBR conform situației anexate la prezentul comunicat.

 

Pentru avocații definitivi care au fotografie în sistemul online al Baroului Dolj și care nu au restanțe la plata taxelor profesionale, secretariatul Baroului Dolj va transmite solicitarea de eliberare a cardului CCBE în mod automat la Uniunea Națională a Barourilor din România.

 

Ceilalți avocații definitivi care nu se regăsesc pe listă vor putea solicita cardul CCBE la secretariatul baroului după plata taxelor profesionale și efectuarea fotografiei la sediul Baroului Dolj. Solicitările vor fi înaintate la UNBR care emite cardul în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării la UNBR. Secretariatul va emite adeverință de avocat până la eliberarea cardului.

 

Cardul costă cincizeci și cinci de lei pentru întreaga perioadă de valabilitate de cinci ani iar costul acestuia va fi suportat de către avocat după cum urmează: 15 lei la eliberarea cardului cu viza anuală pentru anul 2014 și 10 lei la aplicarea fiecărei vize anuale pentru următorii patru ani.

 

       Prof.univ.dr.

     Ion Turculeanu

            Avocat

 

 Decanul Baroului Dolj

 

CardFata1

 

CardFata2