Centrul teritorial Craiova al INPPA

Pe site-ul Baroului Dolj au fost publicate documente care privesc organizarea şi funcţionarea Centrului teritorial Craiova al INPPA.

A fost publicat astfel proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial Craiova al INPPA, proiectul calendarului de evenimente organizate în cadrul centrului în anul 2008, modelul fişei de înscriere la cursuri, modelul fişei de prezenţă la cursuri, documente de reglementare a formării profesionale continue a avocaţilor, a activităţii Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi a Centrului teritorial Craiova al INPPA. 

 

Prof.univ.dr. Ion Turculeanu

Avocat

Preşedinte Centrul teritorial Craiova al INPPA