Certificatul de atestare a titlului profesional de avocat

În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) - (3), art. 63 lit. g), art. 65 alin. (3), art. 801 - 8016 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumită în continuare Lege), art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500/03.06.2004), art. 296 alin. (2) şi (3), art. 299 alin. (2), art. 303 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007 

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România a adoptat modelul „Certificatului de atestare a titlului profesional de avocat" prin Decizia nr.1483/2007.