Clarificări AJFP Dolj privind notificările emise de instituție către avocați

În urma discuțiilor purtate cu AJFP Dolj privind Notificările emise de instituție către avocați privind nedepunerea la termen a declarației de impunere aferentă anului 2018, pentru un Document de autorizare, al cărui număr și dată sunt precizate în Notificare, AJFP Dolj a venit cu următoarele soluții :

  1. Avocații care au folosit același documentul de autorizare(număr și dată) în declarațiile unice depuse la ANAF pentru perioada de raportare 2018-2020, trebuie să depună copie de pe acest document de autorizare la adresa de e-mail adrian.vacaru.dj@anaf.ro. ( cu copie la office@barouldolj.ro).

TERMEN : 31 martie 2021

Avocații vor continua să folosească documentul de autorizare în toate declarațiile de venit pe care le vor depune la ANAF, până la schimbarea acestuia.

  1. Avocații care au folosit mai multe documente de autorizare (numere și date) în declarațiile unice depuse la ANAF pentru perioada de raportare 2018-2020, trebuie :
  • Să rectifice toate declarațiile din perioada 2018-2020, în sensul că pe formularele depuse vor rectifica DOAR NUMĂRUL DOCUMENTULUI DE AUTORIZARE, indicând în toate declarațiile Decizia pe care avocatul o consideră corectă
  • Să depună copie de pe document de autorizare folosit în declarațiile rectificative la adresa de e-mail : vacaru.dj@anaf.ro,cu copie la office@barouldolj.ro

TERMEN : 31 martie 2021

 

Atenție : Pe viitor, în momentul în care o Decizie de autorizare se modifică, avocatul trebuie să marcheze în Declarația unică încetarea activității pentru vechea Decizie.

În declarațiile unice depuse la ANAF poate fi folosită simultan o singură Decizie de autorizare, pentru activitatea de avocat.

Prin Decizie de autorizare se înțelege :

-Decizia de înscriere pe Tabloul avocaților stagiari cu drept de exercitare a profesiei

- Decizia de înscriere pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare a profesiei

- Decizia de înființare a formei de exercitare a profesiei ( Cabinet individual, avocat colaborator, SCA etc)