Comunicare Adunarea Generală din 19.03.2016

În ziua de 19 martie 2016 s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor, convocată în temeiul prevederilor art.147, alin.2 şi 3, art.148 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi art.325, alin.3 din Statutul profesiei de avocat.

Au participat 265 de avocaţi din totalul de 762 membri ai filialei.

Adunarea Generală a hotărât în unanimitate următoarele:
-descărcarea Consiliului filialei pentru activitatea desfăşurată în anul 2015;
-descărcarea de gestiune a Consiliului filialei pe baza raportului Comisiei de cenzori a filialei;
-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei pentru anul 2016;

 

P R E Ş E D I N T E,
  Av.Maria Uțescu