Comunicare asigurari profesionale

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

COMUNICARE

Consiliul Baroului Dolj reaminteşte tuturor avocaţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţia prev. de art.40 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art.218 din Statutul profesiei de avocat că nedepunerea poliţei de asigurare pentru răspundere profesională pentru anul 2008, în copie certificată, la secretariatul Baroului, până la data de 01.03.2008, atrage neînscrierea pe Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesie.

 

         Prof.univ.dr.

      Ion Turculeanu

            avocat

    Decanul Baroului Dolj