Comunicare cu privire la Hotărârile Adunării Generale a Baroului Dolj din 09.04.2010

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr.  597/13.04.2010

COMUNICARE

cu privire la Hotărârile Adunării Generale a Baroului Dolj

din 09.04.2010

 

În ziua de 09 aprilie 2010 s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale Ordinare, convocată în temeiul prevederilor art.52 alin.2 şi 3 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi.

 

Au participat un număr de 354 de avocaţi din totalul de 679 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei.

 

Adunarea Generală a hotărât, cu majoritate de voturi şi o abţinere:

-descărcarea Consiliului baroului de activitatea şi gestiunea sa din perioada anului 2009;

-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2010;

 

Cu majoritate de voturi, următorii avocaţi au fost aleşi ca delegaţi la Congresul Avocaţilor din luna iunie 2010:

-Nicu Mihai-Dragoş;

-Marinescu Radu;

-Soreaţă Maria-Marieta;

-Groza Ana-Alina.

 

                                     Prof.univ.dr.

                                  Ion Turculeanu

                                        avocat

                              Decanul Baroului Dolj