Comunicare - Materii examen definitivare in profesie - Februarie 2008

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Dolj

 

Examenul de dobândire

a titlului profesional de avocat definitiv

"25-29 februarie 2008"

 

 COMUNICARE

 

         În temeiul prev.art.1 din Hotărârea nr.297 din 15 decembrie 2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 17.01.2008, a constatat că există un număr suficient de candidaţi care justifică organizarea în trimestrul I al anului 2008 a examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, începând cu 25 februarie 2008.

         În temeiul prev. art.2 din Hotărârea nr.295/15.12.2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Consiliul Baroului Dolj a stabilit, totodată, următoarele  cinci materii la care candidaţii pot opta pentru susţinerea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv:

 

1.Contencios administrativ şi contravenţional;

2.Drept european şi instituţii europene;

3.Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale(contracte comerciale, societăţi comerciale);

4.Dreptul muncii şi securităţii sociale;

5.Dreptul familiei.

        

Cererile de înscriere la examen se vor depune la secretariatul Baroului până la data de 24 ianuarie 2008, ora 11.00.

 

Taxa de înscriere la examen destinată Baroului a fost stabilită la suma de 700 lei.

  

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj