Comunicare - organizare examen de definitivat - sesiunea decembrie 2008

 COMUNICARE

 

În temeiul prev.art.1 din Hotărârea nr.297 din 15 decembrie 2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 11.09.2008, a constatat un număr de  3 avocaţi stagiari:

-Degeratu Ioan-Gabriel;

-Idita Dan-Cătălin;

-Oane Bogdan-David;

îndeplinesc stagiul profesional în trimestrul IV al anului 2008, justificând astfel organizarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, în perioada cu 02 - 06 decembrie 2008.

 

Metodologia de examinare este cuprinsă în Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, anexă la Dec.nr.268/22.09.2007 a Consiliului UNBR.

 

Tematica şi bibliografia materiilor obligatorii la care urmează a se face examinarea pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv sunt prevăzute de anexa nr.1 la Hotărârea nr.295/15.12.2007 a Consiliului UNBR.

 

În temeiul prev. art.2 din Hotărârea nr.295/15.12.2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Consiliul Baroului Dolj a stabilit, totodată, următoarele  cinci materii la care candidaţii pot opta pentru susţinerea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv:

 

1.Contencios administrativ şi contravenţional;

2.Contenciosul european al drepturilor omului;

3.Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale(contracte comerciale, societăţi comerciale);

4.Dreptul muncii şi securităţii sociale;

5.Dreptul familiei.

         

          Cererile de înscriere la examen se vor depune la secretariatul Baroului până la data de 02 noiembrie 2008, ora 11.00.

 

          Taxa de înscriere la examen destinată Baroului, stabilită la suma de 700 lei, se va achita la casieria Baroului împreună cu taxa de 119 lei cuvenită UNBR.

Dec.268/22.09.2007 şi Hot.nr.295 şi 297/15.12.2007 ale Consiliului UNBR se află afişate la sediul şi pe site-ul Baroului Dolj.

  

             Prof.univ.dr.
             Ion Turculeanu

                  Avocat

 

       Decanul Baroului Dolj