Comunicare privind Hotărârile Adunării Generale a Filialei Dolj a C.A.A. din 09.04.2010

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România

Filiala Dolj

Nr.133/13.04.2010 

COMUNICARE

cu privire la Hotărârile Adunării Generale a Filialei Dolj a CAA

din 09.04.2010

 

În ziua de 09 aprilie 2010 s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale Ordinare, convocată în temeiul prevederilor art.125 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi art.43, alin 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

Au participat un număr de 354 de avocaţi din totalul de 717 membri ai filialei.

 

Adunarea Generală a hotărât în unanimitate următoarele:

-descărcarea Consiliului filialei pentru activitatea desfăşurată în anul 2009;

-descărcarea de gestiune a Consiliului filialei pe baza raportului Comisiei de cenzori a filialei;

-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei pentru anul 2010;

 

Preşedinte,

Prof.univ.dr.

Av. Constantin Mocanu