Comunicarea scrisa a optiunii privind instantele la care doresc sa fie numiti curatori

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

În atenția avocaților înscriși pe Lista curatorilor speciali ai Baroului Dolj

Comunicarea scrisă a opțiunii privind instanțele

la care doresc să fie numiți curatori

 

Având în vedere hotărârea Consiliului Baroului Dolj din data de 16 aprilie 2015, avocații înscrisi pe Lista curatorilor speciali ai Baroului Dolj sunt rugați să comunice în scris la secretariatul baroului opțiunea privind instanțele judecătorești la care doresc să fie numiți curatori speciali, pentru evitarea unor eventuale deplasări și disfuncționalități în desfășurarea cauzelor, conform prevederilor art.58 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj