COMUNICAT

Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.)informează opinia publică asupra faptului că nici U.N.B.R. şi nici I.N.P.P.A. nu organizează în acest an vreun curs de pregătire în vederea susţinerii examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea octombrie 2012, şi nici nu au acordat vreunei entităţi o acreditare în acest sens. În consecinţă, orice astfel de cursuri, ofertate în spaţiul public, chiar şi prin utilizarea unor referiri la hotărâri ale U.N.B.R. având ca obiect organizarea sau desfăşurarea examenului de primire în profesia de avocat, se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor acestora.