COMUNICAT

Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 21 noiembrie 2014, va analiza Situația avocaților care nu au depus la secretariatul Baroului, în copie certificată, polița de asigurare pentru răspundere profesională pentru anul 2014, obligație prevăzută de art. 42 din Legea nr. 51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 231 din Statutul profesiei de avocat, urmând a dispune aplicarea sancțiunii prevăzută de art. 231 alin. 7 din Statutul profesiei de avocat.