COMUNICAT al Consiliului Baroului Dolj

 

COMUNICAT

 

Noul Cod de procedură civilă și-a propus, potrivit expunerii de motive, "crearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern, care să răspundă pe deplin imperativelor funcționării unei justiții moderne, adaptate așteptărilor sociale, precum și necesității creșterii calității acestui serviciu public", urmărind, printre alte obiective, facilitarea accesului la justiție și asigurarea celerității soluționării cauzelor.

 

Consiliul Baroului Dolj a procedat la o analiză a modalității de înțelegere și aplicare a noilor dispoziții procedurale de către participanții la actul de justiție (judecători, avocați, grefieri, justițiabili etc.), ocazie cu care au fost avute în vedere:


- statistica comunicată la cerere de către Tribunalul Dolj prin Adresa nr.13/IP/17.02.2014, privind numărul acțiunilor civile înregistrate în perioada 15 februarie - 31 decembrie 2013, la instanțele din raza de activitate a Tribunalului Dolj, care atestă un număr mare al acțiunilor anulate, precum și al cererilor de reexaminare admise, în cadrul mecanismului de regularizare a cererilor de chemare în judecată, potrivit art. 200 și următoarele din Codul de procedură civilă (un procent de 10% din numărul de acțiuni înregistrate au fost anulate);


- numărul mare de acțiuni anulate la instanțele din raza Tribunalului Dolj, semnalate de avocații din Baroul Dolj;


- aplicarea tendențioasă și uneori abuzivă de către instanțe a dispozițiilor art. 200 și următoarele din Codul de procedură civilă;


- nerespectarea termenelor procedurale, care au determinat întârzierea nepermisă a primului termen pentru acțiunile depuse;


- încălcarea accesului liber la justiție al cetățeanului.

 

În urma acestei analize, Consiliul Baroului Dolj, întrunit în şedinţă la data de 20 februarie 2014, a hotărât să solicite Uniunii Naționale a Barourilor din România să includă pe ordinea de zi a Congresului Avocaților, care se va desfășura în perioada 28-29 martie 2014, adoptarea unei rezoluții prin care să propună modificarea (abrogarea) art. 200 din Codul de procedură civilă.