Comunicat al Consiliului CAA- Filiala Doj cu privire la Hot 845 a Consiliului UNBR

Filiala Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor

 

COMUNICAT

  

Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a CAA , întrunit în şedinţa de lucru din data de 06.10.2010, a luat act de Hotărârea 845/2010 şi de Hotărârea 845 bis/2010 ale Consiliului UNBR şi exprimă următoarele puncte de vedere:

Apreciem ca fiind întemeiate demersurile efectuate de avocatele de la Cluj, în sensul revocării Hotărârii Consiliului UNBR nr 845/11.09.2010 şi a Hotărârii Consiliului UNBR nr.845bis/11.09.2010, punct de vedere pe care Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj l-a susţinut şi la şedinţa Consiliului UNBR din 11 septembrie 2010, la care reprezentanţii Baroului Dolj au votat împotriva acestor hotărâri

Până la Şedinţa Consiliului UNBR din decembrie 2010 suntem nevoiţi să ne supunem Hotărârii 845/2010 şi  Hotărârii 845 bis/2010 ale Consiliului UNBR.

Având în vedere hotărârile luate în Şedinţa Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj, din 06.10.2010, respectuos invităm beneficiarii acestor drepturi de asigurări sociale să participe la Şedinţa de Consiliu din 20.10.2010, h 13.00, cu propuneri concrete în legatură cu cele două hotărâri precum şi cu privire la modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare CAA.

 

Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a C.A.A.