Comunicat Baroul Dolj

Consiliul BarouluiDolj, întrunit în ședința din 11.07.2019, a luat act de existența în spațiul public, cu precădere pe rețelele de socializare, a numeroase injurii și amenințări la adresa unor membri ai corpului profesional în contextul dezbaterilor generate de ceea ce opinia publică a numit ”CAZUL SORINA”.

Consecvent rolului de apărător al prestigiului profesiei, Consiliul Baroului Dolj exprimă profunda dezaprobare față de existența și escaladarea fără precedent a unor conduite negative la adresa unor colegi avocați.

Baroul Dolj reamintește rolul fundamental al avocatului într-un stat de drept și reafirmă că drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor nu pot fi protejate decât de un avocat respectat și puternic, aflat în afara oricăror constrângeri sau amenințări în exercitarea atribuțiilor sale.

Rolul profesionistului avocat este imposibil de realizat în prezența unor presiuni sau amenințări la adresa lui sau a familiei sale, motiv pentru care Consiliul Baroului Dolj condamnă ferm astfel de acte, străine unei societăți democratice. Activitatea membrilor corpului profesional este desfășurată în spiritul profesiei și litera legii, iar orice abateri atrag, după caz, răspunderea disciplinară, civilă sau penală.