Comunicat de solidarizare cu avocații din Baroul Cluj

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1626 / 11.09.2014

 

COMUNICAT

de solidarizare cu avocații din Baroul Cluj

 

Consiliul Baroului Dolj a luat act cu mare îngrijorare de incidentul care a avut loc în data de 2 septembrie 2014 la Judecătoria Cluj-Napoca în cursul dezbaterii dosarului nr.9l38/2ll/2012, când, din dispoziția doamnei judecător Daradics Oana Maria, doamna avocat Kapcza Mikolt Kriztina a fost scoasă de jandarmi din sala de judecată în timpul exercitării mandatului său de apărător.

 

Situația creată este deosebit de gravă, în măsură să aducă atingere demnității profesiei de avocat și relației de cooperare dintre judecători și avocați, relație care are un rol esențial pentru buna funcționare a justiției.

 

De asemenea, apreciem că incidentul vine în mod structural împotriva fundamentelor și recomandărilor Avizului nr. (2013) 6 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției. Spre exemplu, "CCJE consideră că relaţiile dintre judecători şi avocaţi trebuie să se bazeze pe înţelegere reciprocă, pe respect şi pe independenţă unii faţă de ceilalţi."

 

Baroul Dolj își exprimă solidaritatea față de colegii clujeni și față de doamna avocat Kapcza Mikolt Kriztina și susține poziția adoptată de Consiliul Baroului Cluj.

 

Sperăm că situația creată va fi gestionată în sensul dezvoltării respectului și cooperării dintre magistrați și corpul profesional al avocaților

 

Prof. univ. dr. 

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj