COMUNICAT - În atenția avocaților vorbitori de limba spaniolă

 

COMUNICAT

 

Ca urmare a adresei Ambasadei Spaniei la București, în cadrul atribuțiilor ce îi revin privind protecția cetățenilor spanioli, înregistrată la noi sub nr.1491 din 10.09.2013, prin care ni se solicită o listă cu avocații vorbitori de limba spaniolă, specializați în dreptul muncii și în drept penal, din cadrul Baroului Dolj, avocații interesați sunt invitați să depună la secretariatul baroului, o cerere în acest sens.