COMUNICAT - Întâlniri săptămânale pentru dezbateri

 

COMUNICAT
În atenția avocaților din Baroul Dolj

 

În vederea punerii în discuție a unei hotărâri cu privire la aplicarea corectă a reglementărilor cuprinse în Noul Cod de Procedură Civilă, în interesul ocrotirii efective a dreptului de acces la justiție și pentru realizarea unei justiții efective, hotărâre care să facă obiectul ordinii de zi a Adunării Generale din 01 martie 2014, Consiliul Baroului Dolj, ca urmare a ședinței din 23 ianuarie 2014, adresează avocaților invitația de a semnala situațiile de aplicare discreționară sau excesivă a prevederilor art.200 NCPC privitoare la verificarea și regularizarea cererilor de chemare în judecată și efectele modului de aplicare a acestei proceduri, în cadrul unor întâlniri săptămânale cu membrii consiliului, la sediul baroului, în fiecare zi de vineri din luna februarie 2014, începând cu ora 13.00.


Prof.univ.dr.
Ion Turculeanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj