Comunicat privind Adunarea Generală a Baroului Dolj din 17 martie 2018

Consiliul Baroului Dolj, în ședința din 15 martie 2017, față de prevederile art. 43 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 232 alin. (2) și (3) din Statutul profesiei de avocat, a hotărât următoarele:

- un avocat participant la Adunarea Generală din 17 martie 2018 nu poate primi mai mult de două mandate de reprezentare din partea avocaților absenți;

- mandatul de reprezentare la Adunarea Generală din 17 martie 2018 nu poate fi acordat unui avocat care candidează la alegerile pentru delegația baroului la Congresul Avocaților.