Comunicat privind intervenția Președintelui Gheorghe Florea la Conferința Proiect TAEJ

 

Către,

          UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 Domnului Președinte, Avocat dr. Gheorghe Florea

  Spre știință:

          Avocat dr. Traian Briciu - Vicepreședinte UNBR

          Avocat dr. Petruț Ciobanu - Vicepreședinte UNBR

          Avocat Cristina Gheorghe - Vicepreședinte UNBR

          Avocat dr. Ioan Chelaru - Vicepreședinte UNBR

          Avocat dr. Ion Turculeanu - Vicepreședinte UNBR

 

 Spre știință Consiliului UNBR

 Spre știință Comisiei Permanente din cadrul UNBR

   

BAROUL Timiș, legal reprezentat prin avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ – DECAN

BAROUL Olt, legal reprezentat prin avocat Mihaiță Bubatu – DECAN,

BAROUL Prahova, legal reprezentat prin avocat Emanuela Antonescu – DECAN,

BAROUL Alba, legal reprezentat prin avocat dr. Mihai Baco – DECAN,

BAROUL Dolj, legal reprezentat prin avocat dr. Lucian Bernd Săuleanu – DECAN,

BAROUL Salaj, legal reprezentat prin avocat Bogdan Ilea – DECAN,

BAROUL Cluj, legal reprezentat prin avocat Flavia Maier – DECAN,

BAROUL Ilfov, legal reprezentat prin avocat dr. Șerban Niculae Lovin – DECAN,

vă înaintăm prezentul

COMUNICAT

Din 30.01.2019

 

în legătură cu reprezentarea Uniunii Naționale a Barourilor din România la Conferința de deschidere Proiect TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, organizată de CSM la data de 28.01.2019, în București.

Uniunea Națională a Barourilor din România a fost reprezentată de Domnul Avocat dr. Gheorghe Florea, invitat să prezinte discursul Domniei Sale, adresat participanților la Conferință.

În sală au fost prezenți și Decanii Barourilor Alba, Cluj și Timiș, respectiv Domnul Avocat dr. Mihai Baco, Doamna Avocat Flavia Maier și Domnul Avocat dr. Sergiu I. Stănilă.

Audiind discursul Președintelui UNBR, disponibil pe pagina de Facebook a CSM, semnatarii acestui comunicat apreciază că acesta a fost complet nepotrivit, nereprezentând Corpul Profesional al Avocaților din România și nici Barourile de Avocați, componentele de bază ale Uniunii Naționale a Barourilor din România. În fapt, Președintele U.N.B.R. lansează un atac furibund din interiorul profesiei, de la cel mai înalt nivel de reprezentare al acesteia, la momentul lansării unui proiect ce-și propune tocmai soluționarea unor probleme de comunicare pe care profesia le are.

Astfel, remarci precum ’’la Conferința CSM au participat mai mulți decani decât la Conferința de deschidere a Proiectului Just Acces, realizat de UNBR’’, ’’UNBR vă va ajuta (cu referire la CSM) sub rezerva campaniei electorale în care ne aflăm’’, ’’avocați născuți în profesie’’, nu au corespondent în realitate și nu își aveau locul la un asemenea moment, în care trebuia reiterată în termeni fermi relația instituțională și profesională dintre judecător și avocat și dorința întregului corp profesional al avocaților de crearea unei punți reale de conlucrare între cele doua profesii.

În plus, se cuvine să subliniem faptul că afirmațiile făcute de reprezentantul UNBR sunt neadevărate întrucât UNBR nu a invitat decanii barourilor la Conferința de lansare a Proiectului Just Acces, context în care aceștia nu puteau participa (se exclud firește cei 1-2 decani care probabil au participat, această concluzie rezultând din afirmația reprezentantului UNBR, amintită mai sus).

Mai mult, referiri la campania electorală nu se regăsesc în contextul discursului din cadrul Conferinței de deschidere TAEJ. Nici UNBR și nici barourile componente nu au anunțat începerea campaniei electorale și nici nu există vreo candidatură înregistrată la UNBR, pentru vreuna dintre funcțiile elective, ca să se poată folosi cu legitimitate sintagma campanie electorală.

În fine, utilizarea sintagmei ’’avocați născuți în profesie’’ este de natură a aduce atingere imaginii avocaților care au avut anterior o altă calitate sau au desfășurat o altă profesie. Aceasta susținere a fost chiar subliniată prin repetiție și mimică sugestiva. Mai mult, afirmația a fost pentru a patra oară repetată la finalul alocuțiunii. Orice discriminare între membrii barourilor, respectiv între cei care au avut de la începutul carierei juridice calitatea de avocat, respectiv cei care anterior dobândirii calității de avocat, au avut sau au exercitat o altă profesie juridică sau nu este cel puțin nelalocul ei și nu trebuie încurajată, de vreme ce nici Legea nr. 51/1995 republicată și nici Statutul Profesiei de Avocat nu realizează distincții în acest sens.

În concluzie, semnatarii acestui Comunicat înțeleg să se delimiteze de orice afirmații sau discursuri care nu sunt de natură a reprezenta la nivelul pe care îl merita PROFESIA DE AVOCAT.