Comunicat referitor la cererile formulate de avocat Alexandru Bogdan

Uniunea Națională a Barourilor din România
Baroul Dolj

8 iulie 2016

COMUNICAT

    Consiliul Baroului Dolj în şedinţa din data de 07.07.2016 a soluţionat cererile formulate de către avocatul Alexandru Bogdan, după cum urmează:

  1.S-a aprobat consultarea, în temeiul art.73, alin.(2) din Statutul profesiei de avocat, a procesului-verbal al şedinţei din 09.06.2016, cu participarea decanului baroului;

  2.S-a respins în unanimitate cererea privind copia înregistrărilor audio a şedinţei;

  3.S-a admis cererea, urmând a se comunica avocatului Alexandru Bogdan soluţia dată solicitării înregistrate sub nr. 1100/08.06.2016;

  4.S-a admis cererea, urmând a se comunica avocatului Alexandru Bogdan numărul de voturi exprimate pentru, împotrivă şi abţineri;

 

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj