Concluziile Simpozionului -Medierea, negocierea şi arbitrajul- organizat de Baroul Dolj în perioada 25-26 iunie 2010

Baroul Dolj a organizat la Craiova Simpozionul „Medierea, negocierea şi arbitrajul" în colaborare cu Asociaţia Centrul de Mediere Craiova şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj în perioada 25-26 iunie 2010. La lucrările simpozionului care s-au desfăşurat la Sala Mare a Prefecturii Dolj au participat peste 150 de avocaţi, mediatori, arbitri şi oameni de afaceri, majoritatea din Dolj dar şi din alte judeţe precum Braşov, Constanţa, Vâlcea, Olt, Mehedinţi, Gorj sau municipiul Bucureşti. Simpozionul a fost evaluat cu 9 ore de pregătire profesională continuă de Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

 

În deschiderea simpozionului au vorbit prefectul judeţului Dolj, domnul ec. Eugen Georgescu, decanul Baroului Dolj, domnul prof.univ.dr. avocat Ion Turculeanu, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, domnul Marian Nicola şi preşedintele Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova, domnul avocat Mihail Neagoe.

 

Domnul Scott T. Adams, Ombudsman, Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) pentru International Finance Corporation (IFC) şi Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), World Bank, Washington DC, SUA, vicepreşedinte al Northern Virginia Mediation Service a vorbit despre teoria şi practica medierii şi a rezolvării conflictelor. Domnul Adams a prezentat conceptul de continuum al rezolvării disputelor, modalităţile prin care Banca Mondială utilizează metodele alternative de rezolvare a disputelor (ADR, alternative dispute resolution), avantajele medierii pentru justiţiabili, avocaţi şi societate în general, concluzionând că medierea, negocierea şi arbitrajul reprezintă cele mai utilizate metode alternative de rezolvare a conflictelor, metode care reprezintă instrumente veritabile de dezvoltare profesională şi câştiguri suplimentare pentru avocaţi, de degrevare a rolului instanţelor judecătoreşti şi de creştere a calităţii actului de justiţie.

 

În continuarea simpozionului au prezentat materiale dr. Andrei Săvescu, avocat Baroul Bucureşti (Conflictul juridic. Alegerea de către avocat a soluţiei optime), Adina Nica, avocat Baroul Dolj şi mediator (Ce este medierea?), Laura Ivanovici, judecător Curtea de Apel Bucureşti (Cadrul legal al medierii în România), Sanda Lungu, judecător Curtea de Apel Craiova (Cadrul legal al medierii în Uniunea europeană), Arin Avramescu, avocat Baroul Bucureşti (Avocatura şi medierea), Mihai Icu şi Bogdan Matei, avocaţi Baroul Dolj şi mediatori (Avocatul - negociator şi mediator), Sever Lungu, avocat Baroul Mehedinţi (Medierea în cauzele civile şi comerciale), Horaţiu Petria-Mitran (Medierea în cauzele penale), simularea unei medieri realizată cu acordul ADR Center Roma -membru al JAMS International de către avocaţii Cristi Diaconu, Gabriela Groza, Alexandru Bogdan, Alin Bîscă şi Daniel Pirlogea, lect.univ.dr. Radu Bogdan Bobei, avocat Baroul Bucureşti, secretar ştiinţific al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional din Cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României (Ce este arbitrajul?), Lotus Gherghina, judecător Curtea de Apel Craiova (Procedura arbitrală), Mihail Neagoe, avocat, consilier Baroul Dolj, mediator, (Medierea - etapă facultativă, preliminară arbitrajului) şi prof.univ.dr. Viorel Găină, avocat, consilier Baroul Dolj, arbitru (Avocatul - negociator şi arbitru).

 

Participanţii la simpozion au fost invitaţi la un cocktail oferit de Baroul Dolj cu ocazia sărbătoririi Zilei avocatului la Casa Universitarilor din Craiova în ziua de vineri, 25 iunie 2010, începând cu ora 19.00.

 

În cadrul simpozionului a fost organizată o expoziţie de carte cu vânzare de partenerul Baroului Dolj, Editura Universul Juridic.

 

Informaţiile despre simpozion au fost publicate pe site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro iar promovarea a fost realizată prin portalul www.juridice.ro.