Conferința "CUNOAŞTEREA, ÎNŢELEGEREA ŞI APLICAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ" 22-23 Martie 2013, Craiova

 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL DOLJ
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR
CENTRUL TERITORIAL CRAIOVA AL I.N.P.P.A.

 

PARTENER

UNIVERSUL JURIDIC

 

Organizează la Craiova în zilele de 22.03.2013 și 23.03.2013 conferința cu tema


CUNOAŞTEREA, ÎNŢELEGEREA ŞI APLICAREA
NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ


CONFERINTA VA AVEA LOC ÎN SALA MARE A FILARMONICII OLTENIA (Calea Unirii 16),
CONFORM URMATORULUI PROGRAM:

 

Vineri, 22.03.2013 - Orele 13,00


AVOCAT ION TURCULEANU

DECAN BAROUL DOLJ
MEMBRU ÎN COMISIA PERMANENTĂ A UNBR
PROF. UNIV. DR. FACULTATEA DE DREPT - UNIV. CRAIOVA

Deschiderea conferinței

 

AVOCAT DR. GHEORGHE FLOREA
PREŞEDINTE UNBR
MEMBRU ÎN COMISIA DE ELABORARE A NCPC ŞI ÎN COMISIA DE ELABORARE A LEGII DE PUNERE ÎN APLICARE A NCPC
"Aspecte privind regimul juridic al reprezentării prin avocat in procesul civil in Noul Cod de procedură civilă"

 

AVOCAT SORIN IONESCU
PRODECAN BAROUL DOLJ
PROF. UNIV. DR. FACULTATEA DE DREPT - UNIV. CRAIOVA
"Proceduri în fața primei instanțe în Noul Cod de procedură civilă"


BOGDAN DUMITRACHE
EXECUTOR JUDECĂTORESC
MEMBRU ÎN COMISIA DE ELABORARE A NCC, ÎN COMISIA DE ELABORARE A LEGII DE PUNERE ÎN APLICARE A NCC ȘI ÎN COMISIA DE ELABORARE A LEGII DE PUNERE ÎN APLICARE A NCPC
"O postură ingrată: avocat al creditorului în procedura de executare silită"

 

Sâmbătă, 23.03.2013 - Orele 09,30


AVOCAT TRAIAN BRICIU
DIRECTOR INPPA
CONF.UNIV.DR.FACULTATEA DE DREPT-UNIV. BUCUREȘTI
"Unele probleme ridicate de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă"


AVOCAT MIRCEA URSUȚA
PRODECAN BAROUL BIHOR
LECT. UNIV. DR. FAC. DE DREPT - UNIV. ORADEA
MEMBRU ÎN COMISIA DE ELABORARE A LEGII DE PUNERE ÎN APLICARE A NCPC

"Noul Cod de procedură civilă.15 Februarie 2013.Cum va fi?

 

AVOCAT TUDOR CHIUARIU
LECT. UNIV. DR. FAC. DE DREPT - UNIV. TITU MAIORESCU
"Abordarea pro-arbitraj a Noului Cod de procedură civilă"

 

AVOCAT CLAUDIU CONSTANTIN DINU
LECT.UNIV.DR. FACULTATEA DE DREPT-UNIV. BUCUREȘTI
"Proceduri speciale în Noul Cod de procedură civilă"

 

AVOCAT DANIEL GHIȚĂ
CONF. UNIV. DR. FACULTATEA DE DREPT - UNIV. CRAIOVA

"Căile de atac în Noul Cod de procedură civilă"

 

 

*Conferința este creditată cu 15 ore de pregătire profesională continuă în cadrul programului de pregătire profesionlă a avocaților.
**Taxa de participare de 100 lei se achită la sediul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A sau prin virament în contul Baroului Dolj - INPPA,
RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la BCR Craiova.
***Participanții vor primi o mapă cu materiale și Noul Cod de Procedură Civilă, oferite de Editura Universul Juridic.