Conferința internațională \"Provocări contemporane în Dreptul Administrativ și în Administrația Publică\"

Avocații doljeni sunt informați cu privire la desfășurarea Conferinței internaționale "Provocări contemporane în Dreptul Administrativ și în Administrația Publică" organizată la data de 27 aprilie 2018 în București de către Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din București împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative.

Conferința este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național,european și internațional în cadrul a două secțiuni:

  1. Drept Administrativ. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional
  2. Administrație publică. Provocări ale abordării interdisciplinare în administrația publică în secolul XXI

Mai multe detalii despre conferință gasiți pe site-ul acesteia: www.alpaconference.ro