Conferința "Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la justiție" – București, 27 septembrie 2019

Conferința Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la justiție este organizată în cadrul Proiectului „JUST ACCESS Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie” și va avea loc la 27 septembrie 2019, Hotel RIN GRAND, sala Paris.

Înscrierile se fac la adresa de email just_access@gsgroup.ro sau tel. 0722.547.801.

Participarea și cazarea sunt gratuite, iar transportul se decontează.

Se acordă puncte de pregătire profesională.

Proiectul JUST ACCESS este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.