Convocare Adunarea Generala Ordinara 14-03-2008

Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania

Baroul Dolj

 

CONVOCARE

 

        În temeiul prev.art.50, 51 alin.1 şi 2, art.52 alin.2 şi 3 şi art.53 lit"s" din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, şi prevederilor art.67, alin.1, 3 şi 5 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

 

în ziua de

vineri 14 martie 2008, orele 14.00

cu următoarea ordine de zi:

1.    Raport de activitate al Consiliului Baroului pentru anul 2007;

2.    Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a baroului în perioada anului 2007;

3.    Discuţii;

4.    Descărcarea Consiliului Baroului de activitatea şi gestiunea sa din perioada supusă analizei;

5.    Discutarea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2008;

6.    Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura la Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova, str.Eugeniu Carada, nr.10.      

               

 

                    Prof.univ.dr.                                                                       

                  Ion Turculeanu                                                                      

                        Avocat

              Decanul Baroului Dolj