Convocare Consiliul Director al A.T.A.

Se convoacă şedinţa Consilului Director al Asociaţiei Tinerilor Avocaţi (ATA) din Craiova pentru data de vineri, 28noiembrie 2008, ora 13.00 la sediul asociaţiei din Craiova, Calea Bucureşti, bl.17D mezanin.

 Ordinea de zi:

1. Primirea de noi membri

2. Decizie cu privire afilierea ATA Craiova la European Young Bar Association

3. Organizarea petrecerii de Crăciun a Baroului Dolj

4. Informare privind EUROLAWYERS 2009 - Croaţia

5. Diverse

 

Av. Dragoş-Mihai Nicu

Preşedinte

Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Craiova