Convocarea Consiliului Director al A.T.A. Craiova

Se convoacă şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei Tinerilor Avocaţi (ATA) din Craiova pentru ziua de miercuri, 5 martie 2008, ora 13.00 la sediul Asociaţiei din Craiova, Calea Bucureşti, bl.17D mezanin.

 Ordinea de zi:

1. Primirea de noi membri

2. Discuţii cu privire la activitatea ATA în anul 2007

3. Prezentarea Raportului de activitate al ATA catre Consiliul Baroului si Adunarea Generala Ordinara a Baroului Dolj. 

4. Diverse

 

Preşedinte ATA Craiova

Av.Dragoş Nicu