Cu privire la primirea în profesie cu scutire de examen - Programare 30 sept şi 01 oct 2010

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr.1225/27.09.2010

COMUNICARE

 

În continuarea adresei noastre nr.1225/2010 din 14 septembrie 2010, comunicăm programul după care se va desfăşura primirea, în zilele de 30 septembrie şi 01 octombrie 2010, la Consiliul baroului, a persoanelor care au formulat cereri de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen, înregistrate la Baroul Dolj, începând cu 23.02.2010 până la data de 14 septembrie 2010(inclusiv), în vederea susţinerii acestora şi a îndeplinirii cerinţei prevăzute de art.21 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, astfel:

 

30 septembrie 2010

Ora 13,30 - 14,30

Badea Şt.Mariana

Barbu I.Adrian Ovidiu

Chiurtu Liviu Florinel

Cioroianu Ştefan

Ora 14,30-15,30

Cîrstea C.Petre

Dan I.Daniela

Dumitru Nicolae

Floricel I.Costel

Ora15,30-16,30

Georgescu I.Emanuel

Georgescu F.Alina

Georgescu Ema-Nadia

Giurcă A.Aurel

Ora 16,30-17,30

Gurănoiu I.Constantina

Ignat N.Mihai

Ivan V.Ioan

 

01 octombrie 2010

Ora 13,30 - 14,30

Macsut Constantin

Manea M.Mioara

Mirea Ioan

Mitroescu Mihai

Ora 14,30-15,30

Munteanu Nicolae

Popescu Maria-Daniela

Orăşel-Codreanu Raluca

Sandu Petre

Ora 15,30-16,30

Stănoiu Gh.Mihnea Constantin

Şelea L.Ionică

Trandafir Mirela

Dovan Sorin-Lucian

 

           Prof.univ.dr.

         Ion Turculeanu

                Avocat

     Decanul Baroului Dolj