Curatori fiscali

Având în vedere dispozitiile art. 19 din Codul de procedură fiscală care reglementează numirea curatorului fiscal, colegii avocaţi din Baroul Dolj care sunt înscrişi în Registrul Curatorilor Speciali au posibilitatea să îşi declare opţiunea de a fi numiţi în această calitate.

În termen de 30 de zile de la publicarea acestui anunţ, urmează ca Registrul Curatorilor Speciali să fie actualizat cu opţiunile transmise.

 

Art.19 C.pr.fisc:

(1) Dacă nu există un împuternicit potrivit art.18, organul fiscal, în condiţiile legii, va solicita instanţei judecătoreşti competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmităţi, bătrâneţii sau unui handicap de orice fel, nu poate să îşi exercite şi să îşi îndeplinească personal drepturile şi obligaţiile ce îi revin potrivit legii.

(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat potrivit hotărârii judecătoreşti, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.

 

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj