Declarația CCBE privind utilizarea inteligenței artificiale în justiție și în aplicarea legii

CCBE observă o dorință crescută de a utiliza instrumente de inteligență artificială în sistemul de justiție și recunoaște beneficiile potențiale ale unei astfel de utilizări. CCBE este, de asemenea, conștient de folosirea instrumentelor de inteligență artificială în scopuri de aplicare a legii.

 

Deși recunoaște modul în care instrumentele de inteligență artificială pot fi un avantaj, CCBE reiterează necesitatea unei analize atente a riscurilor utilizării lor și a impactului acestora asupra drepturilor omului și a statului de drept.

 

Instrumentele de inteligență artificială utilizate în sistemul de justiție și în aplicarea legii trebuie adaptate acestor medii specifice. În acest sens, este esențial ca utilizarea inteligenței artificiale să respecte pe deplin drepturile fundamentale și în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la nediscriminare și dreptul la un proces echitabil. Din punctul de vedere al profesiei de avocat, utilizarea acestor sisteme nu trebuie să submineze standardele etice de care este legată profesia, în special confidențialitatea comunicărilor dintre avocați și clienți, care este esențială pentru menținerea statului de drept.

 

CCBE este convins că supravegherea umană eficientă a utilizării instrumentelor de inteligență artificială în domeniul justiției este o condiție prealabilă pentru un sistem judiciar guvernat de statul de drept și subliniază că procesul de luare a deciziilor trebuie să rămână o activitate condusă de om. În special, judecătorilor umani trebuie să li se ceară să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate deciziile, iar dreptul la un judecător uman trebuie garantat în toate etapele procedurii.

 

În plus, trebuie subliniat că astfel de sisteme trebuie dezvoltate cu respectarea deplină a diversității contextelor lingvistice și a tradițiilor juridice în care urmează să fie utilizate. Aceasta implică asigurarea faptului că datele în care instrumentele de inteligență artificială sunt instruite și utilizate respectă principiul nediscriminării și principiul prezumției de nevinovăție.

 

CCBE consideră că orice risc real sau potențial pentru funcționarea corectă și echitabilă a sistemului de justiție constituie o amenințare la adresa justiției în sine. CCBE consideră, de asemenea, că utilizarea anumitor noi tehnologii, cum ar fi instrumentele de inteligență artificială predictive de profilare în domeniul aplicării legii și în justiția penală, poate implica riscuri inacceptabile într-o societate democratică. Acesta este motivul pentru care CCBE, împreună cu alte părți interesate, a cerut interzicerea acestor instrumente.

 

Înainte ca orice instrumente de inteligență artificială să fie utilizate în sistemul de justiție și de aplicarea a legii, CCBE solicită un set de reguli și principii definite care să guverneze utilizarea acestora.

 

În acest scop, CCBE crede cu fermitate în importanța activității desfășurate de organizațiile și autoritățile de reglementare naționale, europene și internaționale care vizează definirea nivelului de transparență necesar și a parametrilor pentru dezvoltarea, implementarea și utilizarea inteligenței artificiale în sistemul de justiție și de aplicare a legii. Prin urmare, CCBE solicită autorităților și organizațiilor naționale, europene și internaționale să se asigure că:

• utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în sistemul de justiție și de aplicare a legii este controlată și reglementată corespunzător și că această reglementare reflectă specificul acestor sisteme. Această reglementare trebuie să respecte în special dreptul la un proces echitabil și dreptul la un judecător uman;

• regulile care reglementează utilizarea instrumentelor de inteligență artificială se bazează pe un set clar de principii etice, cum ar fi respectarea drepturilor omului, transparența, responsabilitatea și respectarea statului de drept, stabilite în prealabil[1];

• aceste principii sunt transformate în reguli specifice cazului de utilizare și în orientări operaționale care trebuie urmate atunci când sunt introduse instrumente de inteligență artificială în sistemul de justiție sau de aplicare a legii, pentru a se asigura că nu este pus în pericol dreptul la un proces echitabil. Acest lucru necesită o analiză atentă și o cunoaștere a potențialelor riscuri și beneficii ale diferitelor instrumente de inteligență artificială, precum și o înțelegere profundă a principiilor etice care stau la baza sistemului de justiție. Factorii de risc care trebuie luați în considerare sunt complecși și depind de cazurile de utilizare specifice, așa cum s-a menționat mai sus, inclusiv de fiabilitatea instrumentului de inteligență artificială și de sarcinile care trebuie îndeplinite.

[1] În context european, un astfel de exemplu este Carta Etică Europeană pentru Utilizarea Inteligenței Artificiale în Sistemele Judiciare și în legătură cu aceasta, a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei.

 

CCBE (Consiliul Barourilor și Societăților de Avocatură din Europa) reprezintă barourile și societățile de avocatură din 46 de țări și, prin intermediul acestora, peste 1 milion de avocați europeni.

Fondat în 1960, CCBE este recunoscut drept vocea profesiei de avocat în Europa de către instituțiile europene, cum ar fi Consiliul Europei și răspunde permanent în numele membrilor săi cu privire la problemele de politică care îi afectează pe cetățenii și avocații europeni.

                                                                                                                                                                                                   25.05.2023