Consiliul Baroului Dolj ales de Adunarea generală din 14 martie 2019 are următoarele departamente de activitate, aprobate prin Hotărârea nr.241 din 16 mai 2019 a Consiliului Baroului Dolj:

1. Administrare internă, coordonarea S.C. Themis S.R.L.
- coordonarea activităţii salariaţilor, secretariatului şi a prestatorilor de servicii ai Baroului;
- coordonarea şi supravegherea societății S.C. THEMIS S.R.L.;
- coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului;
- pregătirea Adunărilor Generale;
- lucrări locale.

Responsabili: Av. Mihai Popescu


2. Conferințe, pregătire şi perfecţionare profesională, I.N.P.P.A.
- coordonarea pregătirii profesionale a stagiarilor în cadrul organizat de Barou şi de Centrul I.N.P.P.A. Craiova;
- organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregătirea avocaţilor definitivi;
- asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrină (art. 288, 299-310, 314-317 din Statutul profesiei de avocat).

Responsabili: Av. Daniel Ghiță


3. Asistenţă judiciară, S.A.J.
- coordonarea activității de asistenţă judiciară din oficiu;
- verificarea cererilor de asistenţă gratuită formulate de către instanţe şi de justiţiabili;

Responsabili: Av. Bogdan-Valentin Mihăloiu, Av. Cristian Diaconu-Florea


4. Apărarea profesiei
- preluarea şi sistematizarea informaţiilor primite de la toţi membrii Baroului Dolj cu privire la orice aspecte care ţin de exercitarea fără drept a profesiei;
- redactarea plângerilor penale, a reclamaţiilor, sesizărilor şi oricăror alte petiţii împotriva persoanelor ce exercită fără drept profesia de avocat, urmărirea acestor lucrări şi a soluţiilor date;
- asigurarea apărării intereselor şi reprezentării Baroului şi U.N.B.R. în aceste litigii;
- prezentarea lunară în fața Consiliului a situației litigiilor;
- arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituţii cu privire la litigii, plângeri, reclamații;

Responsabili: Av. Dragoş Nicu


5. Protocol şi organizarea de evenimente. Activități umanitare, culturale, sportive, Asociația Dem D. Stoenescu, publicații
- organizarea evenimentelor tradiţionale (baluri şi petreceri de Sărbători, etc.);
- organizarea de activităţi extraprofesionale şi caritabile;
- organizarea de evenimente social-culturale;
- organizarea de evenimente umanitare şi cultural-sportive;
- coordonarea şi supravegherea activității Asociaţiei Dem D. Stoenescu;
- coordonarea şi supravegherea editării şi publicării Revistei "Iustitia";
- conducerea colegiului de redacţie;
- relaţii cu edituri de specialitate.

Responsabili: Av. Bianca Acrivopol, Av. Arabella Denise Ionescu


6. Relaţii publice, mass-media, comunicare, publicitate
- coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. şi cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R.;
- coordonarea relaţiilor cu instituţiile administraţiei publice locale, judeţene şi centrale;
- coordonarea relaţiilor cu instituţiile cu care membrii Baroului sau Baroul, ca organizaţie profesională, intră în legătură (instanţe, parchete, poliţie precum şi toate celelalte instituţii sau organizaţii) ;
- relatiile cu mass-media;
- informarea consiliului cu privire la evenimentele semnalate în mass-media;
- coordonarea, supravegherea şi dezvoltarea paginii de internet a Baroului Dolj;
- gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele sau barourile din străinătate, reprezentarea Baroului față de acestea.

Responsabili: Av. Radu Marinescu, Av. Cosmin Roșulescu


7. Inițiativă legislativă
- iniţierea de proiecte de lege care vin în sprijinul îmbunătățirii organizării și exercitării profesiei de avocat și a oricăror activități conexe;
- exprimarea punctului de vedere al Baroului Dolj cu privire la proiecte de legi sau alte demersuri iniţiate de diverse instituţii;
- ridicarea standardului profesional al avocaţilor prin prelucrarea legislaţiei europene.

Responsabili: Av. Cosmin Roșulescu, Av.Radu Marinescu


8. Coordonarea activității Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților ( art.325 din Statutul profesiei de avocat)
- verificarea modului de gestionare a fondurilor Filialei Dolj a C.A.A.;
- avizarea investițiilor propuse de Consiliul de Administrație al Filialei Dolj a C.A.A.
- verificarea și avizarea propunerilor de hotarâri ale Consiliului de Administrație al Filialei Dolj a C.A.A.
- verificarea situației privind achitarea de către avocaţi a taxelor şi contribuțiilor profesionale către Barou, Filiala Dolj a C.A.A., U.N.B.R., precum şi a asigurărilor profesionale;

Responsabili: Av. Claudiu Florinel Augustin Ignat


9. Asociația Dem D.STOENESCU

Responsabili: Av.Viorel Găină