EXTRAS - Hotărârea nr. 4 din data de 05 septembrie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Judecătoria Filiaşi

 

Judecătorii din cadrul Judecătoriei Filiaşi, au fost convocați în Adunarea Generală de către președintele instanţei – Judecător Şerbana Denisa, în baza art. 55 alin. (2) lit. d din Legea nr. 304/2022 şi art. 14 lin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 adoptată de către Consiliul Superior al Magistraturii,  pentru data de astăzi, 05.09.2023, ora 12:00, pentru rediscutarea, în raport cu art. 1 din Hotărârea nr. 2/20.06.2023 adoptată de către Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Filiaşi, a situaţiei protestelor ca urmare a adoptării de către Curtea Constituţională a României a Deciziei nr. 467/02.08.2023.

Şedinţa a fost prezidată de Preşedintele instanţei, doamna judecător Şerbana Denisa.

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1

Suspendă, cu unanimitate de voturi, forma de protest stabilită prin Hotărârea nr. 2/20.06.2023 adoptată de Adunarea generală a judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Judecătoriei Filiaşi, hotărâre care a fost completată ulterior prin Hotărârea nr. 3/03.07.3023 a Adunării generale a judecătorilor, cu consecinţa reluării activităţii începând cu data de 06 septembrie 2023.

 

Art. 2

Prezenta hotărâre va fi transmisă, în extras, Baroului Dolj.

 

Art. 3

Hotărârea, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet a instanţei şi la sediul instanţei.

 

Adoptată în şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din data 05 septembrie 2023.

 

Preşedinte Judecătorie,

Şerbana Denisa

 

 

 

 

                                                                      Judecători:

                                                                      Neaţu Viorica – Ştefania­­­­­

                                                                      Mitru Marcel – Teodor