Filiala Dolj a CAA - Adunarea Generală , 25 martie 2023

C O N V O C A R E

În temeiul art. 68 şi art.69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 25 martie 2023, ora 10.00,  cu următoarea ordine de zi:

  1.     Raportul Consiliului Filialei Dolj C.A.A. privind activitatea desfăşurată în anul 2022
  2.     Prezentarea Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor Filialei Dolj C.A.A. în anul 2022
  3.     Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei Dolj C.A.A. în anul 2022
  4.     Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2023
  5.     Discuţii
  6.     Descărcarea Consiliului Filialei Dolj C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2022
  7.     Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2023, a bilanţului pentru anul 2022 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2022.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în Sala ”Amza Pellea” a Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.11, jud.Dolj, la aceeaşi dată şi în aceeaşi sală cu Adunarea Generală a Baroului Dolj.

Președinte,
Av.Stănciulescu Sorin-Cornel