Filiala Dolj a CAA - Comunicare cu privire la Adunare Generala din 14 martie 2020

                                                                                                                                                                                                                                              41/26.02.2020

 

C O N V O C A R E

 

În temeiul art. 68 şi art.69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 14 martie 2020,  ora 10.00,  cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Raportul Consiliului Filialei Dolj C.A.A. privind activitatea desfăşurată în anul 2019
  2. Prezentarea Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor Filialei Dolj C.A.A. în anul 2019
  3. Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei Dolj C.A.A. în anul 2019
  4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2020
  5. Discuţii
  6. Descărcarea Consiliului Filialei Dolj C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2019
  7. Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj C.A.A. pentru anul 2020, a bilanţului pentru anul 2019 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2019.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A, la aceeaşi dată şi în aceeaşi sală cu Adunarea Generală a Baroului Dolj.

În cazul în care cvorumul Adunării Generale nu este legal constituit, următoarea adunare se va desfăşura la data de 28 martie 2020, ora 10.00,  în aceeaşi locaţie.

 

Este permisă participarea prin mandatar. Avocaţii care nu pot participa la adunarea generală au posibilitatea să-şi delege exercitarea dreptului de vot altor colegi, membri ai baroului, sens în care vor încheia un mandat sub forma înscrisului sub semnătură privată. Modelul de mandat va fi afişat pe site-ul Baroului Dolj, secţiunea C.A.A. - Filiala Dolj/Anunţuri .

 

 

 

P R E Ş E D I N T E

Av.Maria Uțescu