Filiala Dolj a CAA - Comunicare privind candidatura pentru consilier în cadrul Consiliului de Administrație, precum și pentru membru al Comisiei de Cenzori (Adunarea Generală din 16 Martie 2013)

 

COMUNICARE

 

Având în vedere că la data de 16 martie 2013 va avea loc Adunarea Generală a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților care va alege organele de conducere(Consiliul de administrație și Comisia de Cenzori ale Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților), avocații interesați, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat și de Statutul profesiei de avocat, pot să-și depună candidatura pentru demnitatea de consilier în cadrul Consiliului de Administrație, precum și pentru demnitatea de membru al Comisiei de Cenzori, în formă scrisă, la secretariatul Baroului Dolj, până la data de 15 februarie 2013.

Anexăm, alăturat, Regulamentul pentru desfășurarea Adunării Generale de alegere a organelor de conducere ale Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat de Consiliul de administrație al Filialei Dolj a CAA în ședința de lucru din data de 15.01.2013, conform prev.art.681 , alin.6 din Statutul profesiei de avocat și de care Consiliul Baroului Dolj a luat act în ședința din data de 17.01.2013.