Filiala Dolj a CAA - Convocare Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 01 martie 2014

 

C O N V O C A R E

 

În temeiul art. 147, alin.3, art.149 și art.154 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, precum şi art. 325 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Filialei convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 01 martie 2014, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului Filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2013;

2.Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Filialei în anul 2013;

3.Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru anul 2014;

4.Discuţii;

5.Descărcarea Consiliului Filialei de activitatea şi gestiunea sa din anul 2013;

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru anul 2014;

 

Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura la Filarmonica Oltenia din Craiova, Calea Unirii, nr.16, după terminarea lucrărilor Adunării Generale a Baroului Dolj.

 

P R E Ş E D I N T E,

av. Maria Uțescu