Filiala Dolj a CAA - Informare depunere declarație de venit

Stimate colegă/coleg,

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020 cuprinde Cererea pentru aplicarea măsurii neaplicării majorărilor de întârziere /suspendării calculului majorărilor de întârziere.
Și, pe lângă posibilitatea de a solicita aplicarea măsurilor impuse prin Hotărârea Consiliului UNBR, este și instituită obligația de a depune declarații de venit pentru lunile ce sunt cuprinse în perioada de 3 luni începând cu data de 16.03.2020.
Regulamentul Creanțelor Contributive, adoptat prin Hot. 209/18.02.2017 a Consiliului UNBR, impune stabilirea din oficiu a creanțelor contributive prin emiterea deciziei de impunere prin estimare în ipoteza în care nu sunt depuse declarațiile de venit, motiv pentru care ,
”Vă invederăm că, dacă în termen de 15 zile de la data primirii prezentei, nu se vor depune declaratiile de venit se va proceda la stabilirea din oficiu a creanțelor contributive prin emiterea deciziei de impunere prin estimare conform prevederilor Regulamentului Creanțelor Contributive adoptat prin Hot. 209/18.02.2017 a Consiliului UNBR.”.

De aceea, vă rugam, în special în această perioadă de pandemie, pentru depunerea declaratiilor de venit, să accesati link-ul https://portal.caav.ro/caav_my_account/loginDetalii legate de plăți, conturi bancare , găsiti pe site-ul baroului la secțiunea Plăti Cote si Contributii : https://www.BaroulDolj.ro/plati-cote-si-contributii

 

13.05.2020                                                         Președinte Av.Maria Uțescu