Filiala Dolj a C.A.A. - Reconvocare Adunare Generală, 16 aprilie 2022

Casa de Asigurări a Avocaților

Filiala Dolj

CONVOCARE

În temeiul art. 68 şi art.69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, precum şi art. 325 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor  reconvoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de sâmbătă, 16 aprilie 2022, ora 10.00,  cu următoarea ordine de zi:

 

       1.  Descărcarea Consiliului Filialei Dolj a C.A.A. de activitatea şi gestiunea sa din anul 2021 pe baza raportului comisiei de cenzori;

  1. Aprobarea bilanţului pentru anul 2021 şi a Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2021;
  2. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Dolj a C.A.A. pentru anul 2022;
  3. Propunere pentru includerea în programul anual de investiții a achiziționării unui imobil, construcție și teren, împreună cu Baroul Dolj, pentru sediul comun al filialei și baroului.

    Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A,  sâmbătă, 16 aprilie 2022, ora 10.00. 

P R E Ş E D I N T E

  Av. Sorin Stănciulescu