Finanțare europeană pentru Baroul Dolj

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Aplicația cu titlul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” depusă de către Baroul Dolj în parteneriat cu Baroul Vidin (Bulgaria) a fost aprobată pentru o finanțare de 430,114.34 de euro, din care 98% fonduri nerambursabile și 2% contribuția partenerilor din proiect.

Obiectivul proiectului este acela de a încuraja integrarea zonei transfrontaliere privind ocuparea și mobilitatea forței de muncă din domeniul juridic, în județul Dolj si districtul Vidin, prin cooperarea și promovarea acțiunilor comune ale beneficiarilor.

În proiect vor fi implicate 300 de persoane de ambele părti ale graniței (150 de persoane din România și 150 de persoane din Bulgaria) care vor avea acces la servicii de informare, consultanță și instruire în domeniul juridic și lingvistic, în scopul ocupării și mobilității pe piața muncii

Proiectul, prin activitățile sale, încurajează ocuparea și mobilitatea forței de muncă în zona Dolj- Vidin prin crearea unei rețele  de centre care vor furniza populației servicii de informare și consultanță în domeniul juridic, dar și prin participarea grupului țintă la conferinte științifice pe teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română și limba bulgară), cursuri de specialitate în domenii precum emigrația, fiscalitatea transfrontalieră, transporturilor şi patrimoniului cultural, criminalitate transfrontalieră etc.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Decan

Baroul Dolj