HOTĂRÂREA NR. 10 privind ratificarea deciziilor interpretative privind aplicarea Statutului profesiei de avocat emise de Consiliul U.N.B.R.

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR - COSTINEŞTI - 21 IUNIE 2008

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 10

 

privind ratificarea deciziilor interpretative privind aplicarea Statutului profesiei de avocat emise de Consiliul U.N.B.R.

 

            Congresul Avocaţilor întrunit la 20 iunie 2008 în localitatea Costineşti, jud. Constanţa,

            constituit în conformitate cu dispoziţiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            văzând dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. d) şi ale art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat,

            după analiza şi dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2007 şi Congresul avocaţilor 2008) din care rezultă că în activitatea sa Consiliul U.N.B.R. a fost solicitat şi, cu avizul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. sau al unor facultăţi de drept, a emis decizii interpretative privind aplicarea unitară a Statutului profesiei de avocat, comunicate prin publicare pe site-ul www.unbr.ro,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. - Se ratifică deciziile interpretative privind aplicarea Statutului profesiei de avocat emise de Consiliul U.N.B.R.

            Art. 2. - Se mandatează Consiliul U.N.B.R. să emită decizii interpretative privind aplicarea unitară a Statutului profesiei de avocat la cererea barourilor sau a avocaţilor şi să consulte I.N.P.P.A. şi facultăţile de drept pentru fundamentarea acestora, sub rezerva ratificării deciziilor astfel emise de Congresul avocaţilor.

            Art. 3. - Prezenta Hotărâre se afişează pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor, prin e-mail, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA