HOTĂRÂREA NR. 15 privind agrementarea de către U.N.B.R. a facultăţilor de drept pentru formarea profesională a avocaţilor

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR - COSTINEŞTI - 21 IUNIE 2008

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15

 

privind agrementarea de către U.N.B.R. a facultăţilor de drept pentru formarea profesională a avocaţilor

 

            În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004, (denumită în continuare Lege),

•-          pentru realizarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor în conformitate cu hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 266 din 22 septembrie 2007,

•-          având în vedere că s-a hotărât punerea în aplicare a Programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor prin cooperare cu instituţii de învăţământ universitar,

            luând în considerare Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 332 din 8 martie 2008 privind agrementarea facultăţilor de drept de către U.N.B.R.,

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 -  Barourile şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. pot conlucra pentru realizarea formării profesionale iniţiale a avocaţilor stagiari şi pentru realizarea formării profesionale continuă cu facultăţile de drept în condiţiile art. 2.

 

            Art.      2 -  Barourile sunt mandatate să iniţieze şi să propună Consiliului U.N.B.R. acordarea agrementului Uniunii Naţionale a Barourilor din România pentru facultăţile de drept care organizează masterate academice şi profesionale, cu programe de învăţământ compatibile cu programele de formare profesională iniţială şi continuă ale avocaţilor, numai dacă facultăţile vizate sunt autorizate să organizeze şi studii doctorale.

 

            Art. 3 - Prezenta hotărâre se dă publicităţii pe website-ul www.unbr.ro şi va fi comunicată barourilor şi Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A.

 

 

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA