HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2007

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

20 - 21 IUNIE 2008, COSTINEŞTI, JUD. CONSTANŢA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2

privind APROBAREA EXECUŢIEI BUGETARE A UNBR PE ANUL 2007

 

            Congresul Avocaţilor întrunit la 20 iunie 2008 în localitatea Costineşti, jud. Constanţa,

            constituit în conformitate cu dispoziţiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            văzând dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

            după analiza şi dezbaterea documentelor cu privire la execuţia bugetară a U.N.B.R. astfel cum acestea au fost aduse la cunoştinţa Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 2 iunie 2008 prin afişare pe website-ul (www.unbr.ro) şi prin grija barourilor şi comunicat membrilor Congresului în forma prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. - Se aprobă execuţia bugetară a U.N.B.R., astfel cum aceasta a fost reflectată în documentele supuse dezbaterii Congresului avocaţilor.

 

            Art. 2. - Prezenta Hotărâre se afişează pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor, prin e-mail, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA